מסלול קליני

בעת פתיחה בהליכים – מסמכים לשליחה ע”י המועמד עם הגשת הפניה

פרופ’ מן המניין קליני

 

     פרופ’ חבר  קליני                      

               מרצה קליני בכיר                                   
מרצה קליני                 
  
קריטריון
V V V V  באמצעות מחולל קורות החיים CV  **
V V V V אישור העסקה (לפחות 90% ברפואה ציבורית)
V V V V תיק הוראה
V V Research accomplishments
V V הישגי הוראה/הערכה עצמית (12 שאלות)

ייאספו בהמשך ע”י מנהל הסגל

פרופ’ מן המניין קליני

פרופ’ חבר קליני                       

 

  מרצה קליני בכיר                 מרצה קליני                                   קריטריון
V V V V ציוני הוראה – משאל המרצה
V V דו”ח ציטוטים
4-5 4-5 3-5 3-5 סט מאמרים
8-9 8 6 5 לפני הוועדה: מכתבי המלצה, מצ”ב פורמט טבלת ממליצים נדרש מן המועמד

לנוחיותך – קיים קישור לכל מסמך *

לבקשת פתיחת הרשאה למילוי קו”ח באמצעות**
מחולל קורות החיים אנא שלח פנייה בציון שם מלא ותאריך הלידה למייל
medcvadmin@technion.ac.il