מסלול הוראה (ושלבים ראשונים)

בעת פתיחה בהליכים – מסמכים לשליחה ע”י המועמד עם הגשת הפניה

   מרצה-מחנך קליני בכיר       מרצה-מחנך קליני       מדריך קליני (אחרי שלב ב’ – רופא מומחה)       מדריך מתמחה (אחרי שלב א’)    קריטריון
V V V V  באמצעות מחולל קורות החיים CV  **
V V V V מכתב מיו”ר החוג
V V V V אישור העסקה (לפחות 90% ברפואה ציבורית)
V V V V תיק הוראה
V V הישגי הוראה/הערכה עצמית (12 שאלות)
V V צילם ת.ז. + ספח
V V טופס 101
V V שאלון אישי
Vשני מכתבי המלצה (אחד מיו”ר החוג) V מכתב המלצה אחד     (1/2) מכתבי המלצה 
V V רשיון לעסוק ברפואה
V אישור על מעבר שלב א’ בהתמחות
V אישור על מעבר שלב ב’ בהתמחות

ייאספו בהמשך ע”י מנהל הסגל

   מרצה-מחנך קליני בכיר       מרצה-מחנך קליני       מדריך קליני (אחרי שלב ב’ – רופא מומחה)       מדריך מתמחה (אחרי שלב א’)    קריטריון
V V ציוני הוראה – משאל המרצה
6 4 2 1 לפני הוועדה: מכתבי המלצה, מצ”ב פורמט טבלת ממליצים נדרש מן המועמד

לנוחיותך – קיים קישור לכל מסמך *

לבקשת פתיחת הרשאה למילוי קו”ח באמצעות**
מחולל קורות החיים אנא שלח פנייה בציון שם מלא ותאריך הלידה למייל
medcvadmin@technion.ac.il