סגל עמיתי הוראה

בעת פתיחה בהליכים – מסמכים לשליחה ע”י המועמד עם הגשת הפניה

   מרצה-מחנך קליני בכיר       מרצה-מחנך קליני       מדריך קליני (אחרי שלב ב’ – רופא מומחה)       מדריך מתמחה (אחרי שלב א’)    קריטריון
V V V V  באמצעות מחולל קורות החיים CV  **
V V V V תיק הוראה

ייאספו בהמשך ע”י מנהל הסגל

   מרצה-מחנך קליני בכיר       מרצה-מחנך קליני       מדריך קליני (אחרי שלב ב’ – רופא מומחה)       מדריך מתמחה (אחרי שלב א’)    קריטריון
V V V V ציוני הוראה – משאל המרצה
5-6 4-5 3-4 לפני הוועדה: מכתבי המלצה, מצ”ב פורמט טבלת ממליצים נדרש מן המועמד
V V V V צילם ת.ז. + ספח
V V V V טופס 101
V V V V שאלון אישי

לנוחיותך – קיים קישור לכל מסמך *

לבקשת פתיחת הרשאה למילוי קו”ח באמצעות**
מחולל קורות החיים אנא שלח פנייה בציון שם מלא ותאריך הלידה למייל
medcvadmin@technion.ac.il