סגל עמיתי הוראה

בעת פתיחה בהליכים – מסמכים לשליחה ע”י המועמד עם הגשת הפניה

   עמית הוראה מן המניין       עמית הוראה חבר                                    עמית הוראה                                                  מורה                             קריטריון
                   V             V                                         V                              V  באמצעות מחולל קורות החיים CV  **
                   V             V                                         V                              V תיק הוראה

ייאספו בהמשך ע”י מנהל הסגל

                            עמית הוראה מן המניין                           עמית הוראה חבר    עמית הוראה                            מורה                             קריטריון
                            V          V                           V                           V ציוני הוראה – משאל המרצה
                         5-6        4-5                           3-4 לפני הוועדה: מכתבי המלצה, מצ”ב פורמט טבלת ממליצים נדרש מן המועמד
                            V          V                           V                           V צילם ת.ז. + ספח
                            V          V                           V                           V טופס 101
                            V          V                           V                           V שאלון אישי

לנוחיותך – קיים קישור לכל מסמך *

לבקשת פתיחת הרשאה למילוי קו”ח באמצעות**
מחולל קורות החיים אנא שלח פנייה בציון שם מלא ותאריך הלידה למייל
medcvadmin@technion.ac.il