פניה למנהל הסגל

ראש מנהל הסגל – רונית דגן                 ronit.d@technion.ac.il        073-3785474
רכזת סגל אקדמי – נעמי כהן                 naomic@technion.ac.il        073-3781162
רכזת סגל אקדמי – חנה לוסטיג            hana.s@technion.ac.il       073-3781163
רכזת סגל אקדמי – עדי אוקנין              adi.o@technion.ac.il      073-3781164