חיפוש חברי סגל אקדמי ומנהלי

מדיניות שימוש

המדיע כאן ניתן אך ורק לשימוש קהילת הטכניון ואלה שיש להם עניין ספציפי להגיע לבעל/ת תפקיד בפקולטה לרפואה. כל שידול לטובת איסוף מידע, תרומות או תגובה אחרת מאנשים המופיעים בפרסום זה באמצעות דואר, בטלפון או באמצעים אחרים אסור.