חזון

חזון הפקולטה לרפואה ע״ש רות וברוך רפפורט

הפקולטה לרפואה תחנך את תלמידותיה ותלמידיה לרתימת מדעי הטבע, החברה והרוח לשמירת בריאות גופו ונפשו של האדם; להבנת האדם, גופו ונפשו, והיחסים הדינמיים בין האדם ובין סביבתו האנושית, הביולוגית והפיזיקלית, בבריאות וחולי. הפקולטה תכין את תלמידותיה ותלמידיה למלא את ייעודם כרופאות ורופאים: הקלת הסבל האנושי, הכאב הגופני וייסורי הנפש; הענקת מרפא לכל אדם באשר הוא אדם, ללא הבדל מוצא, דת, גזע, מין, גיל, תרבות ולאום, לכל אדם שמבקש את מבטו או מגע ידו של הרופא, קשב, חמלה או חיוך, מילה של עידוד או חיבוק. הפקולטה תחנך רופאות ורופאים קשובים, נכונים ומסוגלים לסייע למטופליהם, ובה בעת ענווים דיים כדי לומר באומץ ובצניעות: ״איני יודע״ כשאינם יודעים, תוך השארת מקום לתקווה אצל המטופל ומשפחתו. הפקולטה תחנך רופאות ורופאים למדנים, שיתמידו בחיפוש אחר דרכים לגייס את המדע והטכנולוגיה לטובת המטופל ולשם טיפוח בריאות הגוף והנפש של הפרט והקהילה. הפקולטה תקנה לתלמידותיה ותלמידיה מסד אינטלקטואלי נרחב ובתוך כך תעשיר את עולם המטפורות העומדות לרשותם לשם תיאור והבנת תופעות הטבע והחי, את ידיעת עצמם ואת פוטנציאל הסתגלותם לעולם משתנה.

מוקדה של תכנית הלימודים יהא האדם, גופו והתנהגותו, מפרספקטיבה מדעית, תרבותית והיסטורית. לשם כך תקנה הפקולטה לתלמידותיה ולתלמידיה כלים להבנת הבסיס הפיזיקלי והכימי של עולם החי, הביולוגיה והפיזיולוגיה של האדם; מהו אדם, איך נהיה אדם גוף ונפש, איך מתנהג אדם ואיך הוא מפתח תבניות התנהגות, איך מתקשר האדם מילולית ושלא דרך מילים, איך האדם וקהילתו מבינים את הבריאות והחולי, את החיים ואת המוות. תכנית הלימוד תשלב את לימוד האדם כאדם ולימוד גופו כמכניזם, תַקנה כלים להבנת התרבות, הסוציולוגיה והאקולוגיה של האדם. תכנית הלימודים תטפח מצע אינטלקטואלי ורגשי להתמודדות עם האתגרים המוסריים אשר מציבים לפתחנו המדע והחברה בעידן המודרני.