לימודים בפקולטה לרפואה

תכניות הלימוד בפקולטה לרפואה מיועדות למועמדים המעוניינים להיות רופאים (לימודים לתואר MD), לתלמידים בעלי תואר ראשון במדעי החי או במדעים המדוייקים וההנדסות המעוניינים להשתלב בלימודים לתארים מתקדמים (MSc ו-PhD), ולאנשי מקצוע במגוון תחומי הרפואה, בעלי רקע ונסיון, המעוניינים לקדם את יכולותיהם ולרכוש הכשרה מתקדמת במקצועות הרפואה, במסגרת לימודי ההמשך של הפקולטה לרפואה בטכניון.

חזון הפקולטה לרפואה מדגיש את ייעודנו בחינוך רופאות ורופאים לקחת חלק בהקלת הסבל האנושי, הכאב הגופני וייסורי הנפש, וכן ברתימת מדעי הטבע, החברה והרוח לטובת הבנת האדם, גופו והתנהגותו, מפרספקטיבה מדעית, תרבותית והיסטורית. מעבר ללימודי הרפואה לתואר MD, הפקולטה מקדמת תכניות לימודי המשך שמאפשרות לכלל אנשי הצוות הרפואי לקבל הכשרה ייעודית מתקדמת בתחומי התמחותם. לבסוף, תוך מינוף החוזקות של הטכניון כמוסד טכנולוגי מהמובילים בעולם, והחזון הכלל טכניוני שמדעי הרפואה הינם שדה טבעי למימוש הפוטנציאל הטכנולוגי  בעידן המודרני, הפקולטה לרפואה מכשירה תלמידי מחקר במסגרת לימודי לתארים מתקדמים. החזון של הפקולטה גם מדגיש את הצורך לחנך רופאות ורופאים, חוקרות וחוקרים קשובים, נכונים ומסוגלים לסייע למטופליהם ולקדם את הידע האנושי, ובה בעת ענווים דיים כדי לומר באומץ ובצניעות: ״איני יודע״ כשאינם יודעים.

כל תקנות ונהלי הפקולטה מרוכזים בספר נהלי הפקולטה. המועמדת והמועמד המתעניינים בכל פרטי ההכשרה שניתנת לתלמידי הרפואה, וכן משאבי ההוראה, והמחקר שמטרתם מימוש חזון הפקולטה, מוזמנים לקרוא את ספר הפקולטה כדי ללמוד על הדרך לממש חזון זה.