מי אנחנו

חברי סגל בפקולטה לרפואה משתייכים לאחת משתי קבוצות:
1. חברי סגל – פרה קלינאים – המועסקים ע״י הטכניון. מינויים, דרגותיהם ומעמדם של חברי הסגל המועסקים ע״י הטכניון זהים בכל לאלה של חברי הסגל בפקולטות האחרות.
2. חברי סגל – רופאים, חוקרים ומורים, המועסקים בבתי חולים ציבוריים ובמרפאות ציבוריות בקהילה – בהיקף משרה של 90% לפחות, אשר קיבלו מינוי אקדמי בטכניון ומכונים ‘סגל בתי החולים’.

מנהל הסגל אחראי על טיפול במינויים חדשים, בהארכות מינויים ובקידומים בדרגה של פרה קלינאים ושל קלינאים בבתי החולים ובקהילה.