מידע לתלמידים

הכתובת שלכם - הסטודנטים - לקבלת מידע לגבי הנושאים הקשורים אליכם


היכרות עם מרכזת השנים הקליניות פרופ צוקרמן

 מכתב לתחילת שנה-מרכז הסמכה

לוח שנה אקדמי לשנת תשפ”א

אנשי קשר ויחידות רלוונטיות לתלמידי רפואה

תקנון הועדה לעבודת גמר מחקרית- פברואר 2021

תקנון עבודות גמר מחקריות TeAMS יולי 2020

  לוח מלגות – אתר לימודים בישראל (אין לראות במידע המופיע באתר לימודים  בישראל כהמלצה מטעם הפקולטה לרפואה, האתר הינו אתר חיצוני)

 מלגות – המועצה להשכלה גבוהה

מלגות- תואר שני

מלגות דוקטורנטים

קטלוג לימודים תשפ”א

מחלקות אלקטיב

אגודת הסטודנטים בפקולטה לרפואה

מלגות, הלוואות, עזרה בדיור, סל הטבות למשרתי מילואים ועוד – אתר דיקן הסטודנטים לשירותכם

זכויות הסטודנט וחובותיו (ועוד מידע שכדאי להכיר)

מידע לקראת בחינות הגמר הארציות

נהלי העסקת סטודנטים, מניעת תאונות ומחלות עבודה, קבלת התאמות לנגישות בהשכלה גבוהה ועוד – באתר נהלי הטכניון

ארגון בוגרי הטכניון – נטוורקינג במיטבו

חילופי סטודנטים לרפואה

נושאים לעבודת גמר

קול קורא לסטודנטים לרפואה המתחילים שנה חמישית בתשפ”א