סגל אקדמי

שם דרגה אקדמית מוסד מחלקה דואר אלקטרוני אתר
פרגר-בן נון אלה מרצה בכיר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית pregere@technion.ac.il https://pregerlab.net.technion.ac.il
נויפלד גרא פרופ' אמריטוס gera@technion.ac.il
זילברמן מיכאל פרופ' אמריטוס mdsilber@technion.ac.il
יודעים מוסה פרופ' אמריטוס youdim@technion.ac.il
להרויט דרק פרופ' אמריטוס d_leroith@rambam.health.gov.il
פיינסוד משה פרופ' אמריטוס moshe.feinsod@gmail.com
פינברג גוהן פרופ' אמריטוס finberg@technion.ac.il
פלטי יורם פרופ' אמריטוס palti@technion.ac.il
פריי מיכאל פרופ' אמריטוס mickey@technion.ac.il
פרלמן אדו פרופ' אמריטוס iperlman@technion.ac.il
פרת הלל פרופ' אמריטוס hillel@technion.ac.il
קראוס מיכאל פרופ' אמריטוס michaelkrausz100@gmail.com
רואו יעקב פרופ' אמריטוס rowe@jimmy.harvard.edu
רובינזון אליעזר פרופ' אמריטוס erobin@technion.ac.il
בינה עופר פרופ' אמריטוס binah@technion.ac.il
גייטיני דיאנה פרופ' אמריטוס רמב"ם רדיולוגיה הבחנתית d_gaitini@rambam.health.gov.il
אבירם מיכאל פרופ' אמריטוס רמב"ם ליפידים aviram@technion.ac.il
איצקוביץ יוסף פרופ' אמריטוס רמב"ם נשים itskovitz@rambam.health.gov.il
עציוני עמוס פרופ' אמריטוס רמב"ם ילדים etzioni@rambam.health.gov.il
קליין אהוד פרופ' אמריטוס רמב"ם פסיכיאטריה e_klein@rambam.health.gov.il
קרניאלי אדי פרופ' אמריטוס רמב"ם אנדוקרינולוגיה eddy@technion.ac.il
ביטרמן חיים פרופ' אמריטוס כרמל פנימית א' haimb@technion.ac.il
לואיס בזיל פרופ' אמריטוס כרמל קרדיולוגיה lewis@technion.ac.il
גילהר עמוס פרופ' אמריטוס פלימן מנהל בי"ח gilhar@technion.ac.il
שלו אליעזר פרופ' אמריטוס העמק נשים shaleve@technion.ac.il
ברוק ג'רלד פרופ' אמריטוס brook@technion.ac.il
גביש משה פרופ' אמריטוס mgavish@technion.ac.il
הוכברג זאב פרופ' אמריטוס rprzeev@technion.ac.il
הרשוביץ ברנרד פרופ' אמריטוס
וינבר יוסף פרופ' אמריטוס winaver@technion.ac.il
ולודבסקי ישראל פרופ' אמריטוס vlodavsk@cc.huji.ac.il
זליג שרה פרופסור חבר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית seligs@technion.ac.il
שמיר אלון מרצה מזרע נוירולוגיה alons@mazra.health.gov.il
שמעוני צבי מרצה בכיר קליני לניאדו פנימית zshimoni@laniado.org.il
שן-אור שי מרצה בכיר טכניון אימונולוגיה shenorr@technion.ac.il
שפיגל רונן פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק ילדים spiegel_ro@clalit.org.il
שפירא חן פרופסור חבר קליני כרמל מנהל בי"ח chenshapira@gmail.com
שצ'ופק אביגדור פרופסור חבר קליני כרמל א.א.ג. shupak@technion.ac.il
שקד יובל פרופסור מן המניין טכניון ביולוגיה של התא וחקר הסרטן yshaked@technion.ac.il
שקד מיכל מדריך קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה mshaked2@gmail.com
שריג גלית מרצה בכיר רמב"ם המטולוגיה g_sarig@rambam.health.gov.il
שרים אלון מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה פנימית ה alon.shrim@gmail.com
שריף דאוד מרצה בכיר קליני בני-ציון קרדיולוגיה dawod.sharif@b-zion.org.il
תדמור תמר מרצה בכיר קליני רמב"ם המטולוגיה tamar.tadmor@b-zion.org.il
תורג'מן יואב מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק קרדיולוגיה yoav_t@clalit.org.il
שולט עידו מרצה בכיר קליני רמב"ם נשים i_solt@rambam.health.gov.il
שולטהייס תומס פרופסור חבר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית tschulth@technion.ac.il
שחאדה נעים פרופסור חבר קליני רמב"ם ילדים n_shehadeh@rambam.health.gov.il
שחור-מיוחס יעל מרצה בכיר קליני רמב"ם זיהומים y_shahor@rambam.health.gov.il
שחורי רון מדריך קליני שהם שיקום r8247034@yahoo.co.uk
שחר אדוארדו מרצה בכיר קליני רמב"ם אימונולוגיה ביולוגית ed_shahar@rambam.health.gov.il
שטהל עידו מדריך קליני stahl.ido@gmail.com
שטיין אבי פרופסור חבר קליני כרמל אורולוגיה stein6996@gmail.com
שטיין מיכל מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה זיהומים michals@hy.health.gov.il
שטיינברג מיכל מרצה קליני כרמל פנימית michal.shteinberg@gmail.com
שטיינברג רן מרצה בכיר קליני רמב"ם כירור. ילדים r_steinberg@rambam.health.gov.il
שילר ג'קי פרופסור מן המניין טכניון נוירוביולוגיה jackie@technion.ac.il
שילר יצחק פרופסור חבר רמב"ם נוירולוגיה y_schiller@yahoo.com
שיף אהרון מדריך קליני רמב"ם נוירולוגית ילדים a_schif@technion.ac.il
שיף אלעד מרצה בכיר קליני בני-ציון פנימית ב' eschiff@bezeqint.net
שירן אבינועם פרופסור חבר קליני כרמל קרדיולוגיה av.shiran@gmail.com
שלגי רעות מרצה בכיר טכניון ביוכימיה reutshalgi@technion.ac.il
שלום-פוירשטיין רובי מרצה בכיר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית shalomfe@technion.ac.il
שלום-פז עינת מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה נשים einat.shp@technion.ac.il
שלזינגר אילנה מרצה בכיר קליני רמב"ם נוירולוגיה i_schles@rambam.health.gov.il
רוזנשיין אורי פרופסור חבר בני-ציון קרדיולוגיה uri.rosenschein@b-zion.org.il
רוטשילד אבי פרופסור חבר קליני כרמל ילדים mdavi@technion.ac.il
רולס אסיה פרופסור חבר טכניון אימונולוגיה rolls@technion.ac.il
רונאי זאב פרופסור מן המניין טכניון ביולוגיה של התא וחקר הסרטן ronai@tx.technion.ac.il
רותם מנחם פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק אימונולוגיה menachem@rottem.net
רז-פסטר איילת מרצה בכיר קליני רמב"ם פנימית ayeletr@technion.ac.il
רחמיאל עדי פרופסור חבר קליני רמב"ם פה-ולסת a_rachmiel@rambam.health.gov.il
רטנר יעל מרצה קליני שער מנשה פסיכיאטריה yaelratner@gmail.com
רייספלד שרון מדריך קליני sharonr@hy.health.gov.il
ריניס טובה מרצה בכיר קליני בני-ציון גסטרו tovarainis@gmail.com
ריספלר שמואל מרצה בכיר קליני רמב"ם קרדיולוגיה s_rispler@rambam.health.gov.il
ריסקין אריה מרצה בכיר קליני בני-ציון יולדות arik.riskin@b-zion.org.il
ריסקין-משיח שלומית מרצה בכיר קליני כרמל נשים shlomitri@clalit.org.il
רנרט גד פרופסור מן המניין כרמל אפידמיולוגיה rennert@technion.ac.il
שאול רון פרופסור חבר קליני רמב"ם ילדים shaoul_r@012.net.il
שביט איתי פרופסור חבר קליני רמב"ם ילדים i_shavit@rambam.health.gov.il
שבתאי סרג'יו מדריך קליני sergiu1972@gmail.com
שגב יקיר מרצה בכיר קליני כרמל נשים segevyakir@yahoo.com
שגב ערן מאיר מדריך קליני כרמל נשים segevon@gmail.com
שוטן אברהם פרופסור חבר קליני הלל יפה בחדרה קרדיולוגיה avraham@shotana.com
קסל בוריס מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה טראומה bkkessel01@gmail.com
קפלן מריאל-אודל מרצה בכיר רמב"ם ליפידים mkaplan@technion.ac.il
קפלן נעם מרצה בכיר טכניון פיזיולוגיה, ביופיזיקה, וביולוגיה מערכתית noam.kaplan@technion.ac.il
קרבן אמיר פרופסור חבר קליני רמב"ם פנימית ג' a_karban@rambam.health.gov.il
קרוזל אתי מרצה קליני רמב"ם נפרולוגיה etikruzeldav@technion.ac.il
קרויטורו מיליאן מרצה קליני mcroitoru@technion.ac.il
קרין נתן פרופסור מן המניין טכניון אימונולוגיה nkarin10@gmail.com
קרמר אילנה פרופסור חבר קליני מזרע פסיכיאטריה ilanak@mazor.health.gov.il
קרמר רן מרצה קליני רמב"ם כירור. לב rkremer@rambam.health.gov.il
קרן דין מרצה בכיר קליני בני-ציון גסטרו dean.keren@technion.ac.il
קרנר ארתור מרצה קליני רמב"ם קרדיולוגיה a_kerner@rambam.health.gov.il
רביד שרית מרצה בכיר קליני רמב"ם ילדים s_ravid@rambam.health.gov.il
רדזישבסקי יבגני מדריך קליני בני-ציון קרדיולוגיה eradzish@gmail.com
רהט מיכל מרצה בכיר כרמל אימונולוגיה mrahat@netvision.net.il
רובין גיא מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק אורטופדית guytalr@bezeqint.net
רובינשטיין רונן פרופסור חבר קליני כרמל קרדיולוגיה ronenrub@technion.ac.il
רוגין אריאל פרופסור חבר רמב"ם קרדיולוגיה aroguin@technion.ac.il
רוזין אלכסנדר מרצה קליני רמב"ם ראומטולוגיה a_rozin@rambam.health.gov.il
רוזן נמרוד פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק אורטופדית dr_rozen@technion.ac.il
רוזנברג נחום מרצה בכיר קליני רמב"ם אורטופדית nahumrosenberg@hotmail.com
קאסם איאס מרצה קליני הלל יפה בחדרה ילדים eias.kassem@gmail.com
קאסם סאמיר מרצה קליני כרמל פנימית א' sameerkassem@gmail.com
קהת יצחק מרצה בכיר טכניון פיזיולוגיה, ביופיזיקה, וביולוגיה מערכתית ikehat@technion.ac.il
קוגלמן מרדכי אמיר פרופסור חבר קליני רמב"ם פגים amirkug@gmail.com
קוטון יעל מדריך קליני המרכזי בעמק פנימית ד' yael_ko@clalit.org.il
קונופניקי מוריאל מדריך קליני כרמל רפואה דחופה muriel_konop@yahoo.fr
קופלמן דורון פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק כירורגית ב' kopelman_d@clalit.org.il
קופלמן יעל מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה גסטרו yaelk@hy.health.gov.il
קורן אופיר מדריך קליני המרכזי בעמק קרדיולוגיה drkorenofir@gmail.com
קורניצר דניאל פרופסור חבר טכניון מיקרוביולוגיה מולקולרית danielk@technion.ac.il
קורניק דניאל פרופסור חבר קליני רמב"ם פרמקולוגיה d_kurnik@rambam.health.gov.il
קידר זהר פרופסור חבר קליני רמב"ם רפואה גרעינית zohar@keidar.net
קלדרון אילן מרצה בכיר קליני בני-ציון נשים ilancalderon@technion.ac.il
קלוגר יורם פרופסור מן המניין קליני רמב"ם כירורגית y_kluger@rambam.health.gov.il
קליין-קרמר עדי מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה ילדים adi@hy.health.gov.il
קליינברגר תמר פרופסור חבר טכניון מיקרוביולוגיה מולקולרית tamark@technion.ac.il
קליינר-שוחט מיכאל מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה קרדיולוגיה shochat1@yahoo.com
קסיס עימאד פרופסור חבר קליני רמב"ם ילדים i_kassis@rambam.health.gov.il
קסל אהרן פרופסור חבר קליני בני-ציון אימונולוגיה aharon.kessel@b-zion.org.il
קסל אירנה מרצה קליני כרמל פגים kesselira@technion.ac.il
פסקל גיא מדריך קליני כרמל כירורגית pascalguy2010@gmail.com
פראנש-עבוד סוזן מדריך קליני כרמל דימות suzan.faranesh@gmail.com
פרטוק מיכל-זיוה מדריך קליני רמב"ם כירורגית חזה ולב fertouk@gmail.com
פרידמן בוריס מדריך קליני כרמל אורולוגיה friedmanbori17@gmail.com
פריזלר אופיר מדריך קליני לניאדו קרדיולוגיה ofirp72@gmail.com
פרייס מאיר מרצה בכיר כרמל המטולוגיה meir.preis@gmail.com
פרימרמן אהרן מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה קרדיולוגיה afrimer@gmail.com
פרנק דייל פרופסור חבר טכניון ביוכימיה dale@technion.ac.il
פרסון בנימין מרצה קליני כרמל כירורגית bperson@technion.ac.il
פרץ רות מרצה רמב"ם אונקולוגיה perets.ruth@technion.ac.il
צ'חנובר אהרן פרופסור מחקר טכניון ביולוגיה של התא וחקר הסרטן aaroncie@technion.ac.il
צוקרמן אלימלך פרופסור חבר קליני כרמל פנימית elizuc@clalit.org.il
צוקרמן צילה פרופסור חבר קליני רמב"ם כירורגית t_zuckerman@rambam.health.gov.il
צוקרמן-לוין נחמה מרצה בכיר קליני רמב"ם אנדוקרינולוגיה ילדים zuckerln@technion.ac.il
צורן-רוזנטל אינה מרצה קליני רמב"ם פנימית ג' erezinna@netviain.net.il
צלניק נתנאל פרופסור חבר קליני כרמל ילדים natize@clalit.org.il
קאהן איתמר פרופסור חבר טכניון נוירוביולוגיה kahn@technion.ac.il https://kahnlab.net.technion.ac.il/
קאופמן יובל מרצה קליני כרמל נשים mdykaufman@gmail.com
קאופמן רמי מדריך קליני כרמל ילדים ramyka@clalit.org.il
קאלי ליזה מדריך קליני בני-ציון ראומטולוגיה lisakaly@yahoo.fr
פאול מיכל פרופסור חבר רמב"ם זיהומים paulm@technion.ac.il
פאינרו עופר מרצה בכיר רמב"ם יולדות ofainaru@technion.ac.il
פאר אביבית מדריך קליני a_peer@rambam.health.gov.il
פוגלמן יעקב מרצה בכיר קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה yfogelman@leumit.co.il
פוירובסקי מיכאל פרופסור חבר טירת הכרמל פסיכיאטריה poyurovs@technion.ac.il
פולק מרדכי מדריך קליני בני-ציון ילדים moti.pollak@b-zion.org.il
פוסטובסקי סרגיי מרצה בכיר קליני רמב"ם המטו-אונקולוגיה s.postovsky@gmail.com
פוקס אייל מדריך קליני רמב"ם פנימית ג' eyalfu@gmail.com
פורת עמית מדריך קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה amitpo@clalit.org.il
פורת-פקר תמרה מדריך קליני שהם גריאטריה porat@actcom.co.il
פז אלונה מרצה קליני בני-ציון זיהומים alona.paz@b-zion.org.il
פיין-פריד טליה מדריך קליני לניאדו זיהומים tfinnfried@laniado.org.il
פילר גיורא פרופסור מן המניין כרמל ילדים gpillar@technion.ac.il
פלג שרית מדריך קליני peleg_sa@clalit.org.il
פלד אברהם מרצה בכיר קליני שער מנשה פסיכיאטריה apeled@technion.ac.il
פלד אלי פרופסור חבר קליני רמב"ם אורטופדית peledeli@zahav.net.il
פלד נתן פרופסור חבר קליני כרמל רדיולוגיה הבחנתית peled_natan@clalit.org.il
פלדמן מיכאל מרצה קליני הלל יפה בחדרה יולדות feldman@hy.health.gov.il
פלטי רז מרצה בכיר טכניון ביוכימיה razpalty@technion.ac.il
פליגלמן משה פרופסור מן המניין כרמל קרדיולוגיה myf@technion.ac.il
סלימאן מחמוד פרופסור חבר קליני רמב"ם קרדיולוגיה m_suleiman@rambam.health.gov.il
סמרי מוסטפא מרצה בכיר קליני בני-ציון הרדמה somri_m@yahoo.com
סעדי טארק מדריך קליני רמב"ם גסטרו dr.t.saadi@gmail.com
סעיד ווסים מדריך קליני בני-ציון פגים waseem.sid@gmail.com
סעיד-אדריס סוראיה מדריך קליני בני-ציון נשים drsusu1981@yahoo.com
סקורצקי קרל פרופסור מן המניין רמב"ם נפרולוגיה skorecki@technion.ac.il
סקרן נאסר מרצה קליני המרכזי בעמק כירורגית sakran_as@clalit.org.il
סרוגו יצחק פרופסור חבר קליני בני-ציון ילדים srugoi@technion.ac.il
סרוקה גדעון מרצה קליני בני-ציון יולדות gideon.sroka@gmail.com
עאסי זכי מדריך קליני mdzaki@bezeqint.net
עאסלה רביע מרצה רמב"ם פנימית rasleh@technion.ac.il
עבאדי סובחי מרצה קליני רמב"ם רדיולוגיה הבחנתית s_abadi@rambam.health.gov.il
עבאסי זייד פרופסור חבר רמב"ם כירורגית כלי דם והשת abassi@technion.ac.il
עבו בנימין מדריך קליני בני-ציון כירור. ילדים drabbou@gmail.com
עדוי סלים מדריך קליני salimad@clalit.org.il
עודה מאג'ד פרופסור חבר בני-ציון פנימית ב' majed.odeh@b-zion.org.il
עופרן ישי מרצה בכיר קליני רמב"ם המטולוגיה y_ofran@rambam.health.gov.il
עזאם זאהר פרופסור חבר קליני רמב"ם פנימית א' z_azzam@rambam.health.gov.il
עסליה אחמד פרופסור חבר קליני רמב"ם כירורגית a_assalia@rambam.health.gov.il
עציוני תמר מרצה קליני כרמל ילדים
ניבן מרק יונתן מרצה קליני לניאדו אנדוקרינולוגיה mniven@laniado.org.il
ניטצקי סמי פרופסור חבר קליני רמב"ם כירורגית כלי דם והשת s_nitecki@rambam.health.gov.il
ניקולסקי יבגניה פרופסור חבר קליני רמב"ם קרדיולוגיה e_nikolsky@rambam.health.gov.il
ניר-דוד יפעת מדריך קליני רמב"ם ילדים yifatnir@yahoo.com
נירנברג גבריאל מרצה קליני רמב"ם אורטופדית g_nierenberg@rambam.health.gov.il
נכטיגל אליסיה מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה רנטגן alician@hy.health.gov.il
נתיב עופר פרופסור מן המניין קליני בני-ציון אורולוגיה ofer.nativ@b-zion.org.il
סבו אדמונד פרופסור חבר קליני כרמל פתולוגיה edmondsa@clalit.org.il
סביר יונתן מרצה בכיר טכניון פיזיולוגיה, ביופיזיקה, וביולוגיה מערכתית yoni.savir@technion.ac.il
סגל אלנה מדריך קליני רמב"ם פגים selenas1710@yahoo.com
סוחוטניק איגור פרופסור חבר בני-ציון כירור. ילדים igor-dr@internet-zahav.net
סוירי גיל מרצה בכיר קליני רמב"ם נוירוכירורגיה gsviri@hotmail.com
סולומונוב אנה מרצה קליני רמב"ם ריאות a_solomonov@rambam.health.gov.il
סיגל ילנה מרצה בכיר קליני רמב"ם אנדוקרינולוגיה e_segal@rambam.health.gov.il
סיגלר אפרים מרצה קליני כרמל נשים siegler@netvision.net.il
סייג לאונרד מדריך קליני בני-ציון פנימית ב' leonard.saiegh@gmail.com
סכראן ו'היב מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק ילדים sakran_w@clalit.org.il
סלובודין גלב פרופסור חבר קליני בני-ציון פנימית א' gleb.slobodin@b-zion.org.il
סליבא וליד מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק פנימית ג' salibuss@yahoo.com
סלים ראיד מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק נשים raed_s@bezeqint.net
מירון דן פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק ילדים miron_da@clalit.org.il
מכטיי אלי פרופסור מן המניין קליני רמב"ם פה-ולסת machtei@technion.ac.il
מלמד דורון פרופסור מן המניין טכניון אימונולוגיה melamedd@technion.ac.il
מנהיים דלית מרצה קליני כרמל כירורגית כלי דם והשת dalitma@clalit.org.il
מנחם-צמח גלית מדריך קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה galit.zemach@bezeqint.net
מצארווה פריד מדריך קליני הלל יפה בחדרה פנימית א' faridm@hy.healthy.gov.il
מקל מיכל מרצה קליני רמב"ם כירורגית m_mekel@rambam.health.gov.il
מרדכי עוז מדריך קליני רמב"ם המטו-אונקולוגיה o_mordechai@rambam.health.gov.il
מרום שמעון פרופסור מן המניין טכניון פיזיולוגיה, ביופיזיקה, וביולוגיה מערכתית marom@technion.ac.il
מרימס דורון מרצה קליני שהם גריאטריה doronm@shoham.health.gov.il
נאמן זיו מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק רנטגן ziv.neeman@technion.ac.il
נג'אר רונזא מדריך קליני כרמל פנימית ronza.najjar@gmail.com
נגלר רפי פרופסור חבר רמב"ם פה-ולסת nagler@technion.ac.il
נדיר יונה מרצה בכיר רמב"ם המטולוגיה ynadir@netvision.net.il
נוי דני מדריך קליני רמב"ם פה-ולסת dani@cognicious.com
נויברגר עמי מרצה בכיר קליני רמב"ם פנימית a_neuberger@rambam.health.gov.il
נוימן גל מדריך קליני רמב"ם ילדים galn2911@gmail.com
נורמן דורון מרצה בכיר קליני רמב"ם אורטופדית d_norman@rambam.health.gov.il
נחום זהר מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק נשים nachum_zo@clalit.org.il
לויתן ניר מדריך קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה nirliv@technion.ac.il
לומלסקי דמיטרי מדריך קליני dimalum64@gmail.com
לונץ מיכל פרופסור חבר קליני בני-ציון א.א.ג. michal.luntz@b-zion.org.il
לורבר אברהם פרופסור חבר קליני רמב"ם קרדיולוגיה a_lorber@rambam.health.gov.il
לוריא יעל מרצה קליני רמב"ם מידע ברעלים y_lurie@rambam.health.gov.il
לין שאול מרצה בכיר קליני רמב"ם פה-ולסת sh_lin@rambam.health.gov.il
לכטר ישי פרופסור חבר קליני רמב"ם גסטרו j_lachter@rambam.health.gov.il
לסיק יהונתן מרצה בכיר רמב"ם קרדיולוגיה j_lessick@rambam.health.gov.il
מגן דניאלה מרצה בכיר רמב"ם ילדים ב' danmag@technion.ac.il
מדר עינת מדריך קליני המרכזי בעמק פסיכיאטריה einatmader@gmail.com
מדר ראובן פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק ראומטולוגיה mader_r@clalit.org.il
מוטלק דיאב מרצה בכיר קליני רמב"ם קרדיולוגיה d_mutlak@rambam.health.gov.il
מחאג'נה אחמד מרצה בכיר קליני רמב"ם כירורגית a_mahajna@hotmail.com
מחאג'נה מוחמד מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה ילדים drms@netvision.net.il
מטאנס עיסא מדריך קליני כרמל כירור. פלסטית imetanes@gmail.com
מטלון נורית מרצה קליני כרמל עיניים
מטר איברהים מרצה בכיר קליני בני-ציון כירורגית matardoc@gmail.com
מיזל שמחה פרופסור חבר קליני הלל יפה בחדרה קרדיולוגיה meisel@hy.health.gov.il
מילמן עוזי מרצה בכיר קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה uzimi@clalit.org.il
מילר אריאל פרופסור חבר כרמל נוירולוגיה millera@technion.ac.il
כהן יעקב מרצה בכיר קליני רמב"ם א.א.ג. jacob_cohen@hotmail.com
כהן מיכל מרצה קליני רמב"ם אנדוקרינולוגיה michalcohen@technion.ac.il
כהן עובד מרצה בכיר קליני רמב"ם כירור. לב oved.cohen@gmail.com
כהן שי מרצה בכיר כרמל פנימית shaico@technion.ac.il
כהן-כרם רענן מרצה בכיר קליני כרמל א.א.ג. nrkerem@hotmail.com
כהן-ענבר אור מרצה בכיר קליני רמב"ם נוירוכירורגיה orcoheni@technion.ac.il
כספי אורן מרצה רמב"ם פרמקולוגיה caspio@technion.ac.il
כץ ישעיהו (שי) פרופסור חבר רמב"ם הרדמה ykatz@technion.ac.il
כראם טוני מרצה בכיר קליני רמב"ם כירורגית כלי דם והשת t_karram@rambam.health.gov.il
כרכבי חאלד מרצה בכיר קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה khaledka@clalit.org.il
כרם נוגה מרצה קליני בני-ציון ילדים nogah.kerem@b-zion.org.il
לבון אופיר מרצה קליני כרמל פרמקולוגיה ophir.lavon@technion.ac.il
לביא עופר פרופסור חבר קליני כרמל נשים א' lavi_ofer@clalit.org.il
לביא פרץ פרופסור מן המניין טכניון אימונולוגיה president@technion.ac.il
לבנשטיין ליאור פרופסור חבר קליני רמב"ם נשים lowensteinmd@gmail.com
לבנת-לבנון גלית מרצה קליני כרמל ריאות galitli@technion.ac.il
להבי עמית מרצה קליני רמב"ם הרדמה amit.lehavi@gmail.com
לוי אנדרו פרופסור מן המניין טכניון ביוכימיה alevy@technion.ac.il
לוין קרינה מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק ילדים carina19@technion.ac.il
לוינזון עודד פרופסור חבר טכניון מיקרוביולוגיה מולקולרית lewinson@technion.ac.il
חסון-ח'יר נסרין מדריך קליני רמב"ם פנימית n_hassoun@rambam.health.gov.il
חרדאק אמיליה מרצה קליני רמב"ם ריאות e_hardak@rambam.health.gov.il
טובבין דוד מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק נפרולוגיה tovbindavid@technion.ac.il
טובי אליאס פרופסור מן המניין קליני בני-ציון אימונולוגיה elias.toubi@b-zion.org.il
טומקינס-נצר אורן מרצה בכיר קליני בני-ציון עיניים oren.tomkins@technion.ac.il
טוקאן יזיד מדריך קליני
טורופין ארינה מדריך קליני arina790@gmail.com
טיאוסנו דב פרופסור חבר קליני רמב"ם אנדוקרינולוגיה ילדים d_tiosano@rambam.health.gov.il
טל אלון מדריך קליני המרכזי בעמק נשים alon1205@gmail.com
טלמן גרגורי מרצה בכיר קליני רמב"ם נוירולוגיה g_telman@rambam.health.gov.il
טנוס אוסאמה מדריך קליני המרכזי בעמק ילדים א' osama.tanous@gmail.com
טננבאום-רק ירדנה פרופסור חבר קליני המרכזי בעמק ילדים rakover_y@clalit.org.il
יאלונצקי סרגיי מרצה בכיר קליני רמב"ם ילדים s_yalonetsky@technion.ac.il
יאנובסקי אנה מדריך קליני המרכזי בעמק זיהומים anna_fe@clalit.org.il
יאנובסקי בוריס מרצה קליני בני-ציון הרדמה boris.yanovski@b-zion.org.il
יבלונסקי דבורה מרצה בכיר טכניון אימונולוגיה debya@technion.ac.il
יונס סעיד מדריך קליני saidjy@gmail.com
יפה רונן מרצה בכיר קליני כרמל קרדיולוגיה jaffe@clalit.org.il
ירניצקי דוד פרופסור מן המניין רמב"ם נוירולוגיה davidy@technion.ac.il
ישראל אורה פרופסור מן המניין רמב"ם איזוטופים o_israel@rambam.health.gov.il
זיסמן דבי מרצה בכיר קליני כרמל ראומטולוגיה devyzisman@gmail.com
זלצברג עדי פרופסור חבר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית adis@technion.ac.il
זערור מנשה פרופסור חבר רמב"ם נוירוכירורגיה m_zaaroor@rambam.health.gov.il
זפרן נועה מדריך קליני המרכזי בעמק נשים ויולדות noah@zafran.com
חאיק טוני פרופסור חבר רמב"ם פנימית ה t_hayek@rambam.health.gov.il
חביב ג'ורג' מרצה בכיר קליני gshabib62@yahoo.com
חדאד ריאד מרצה בכיר קליני כרמל כירורגית riad.haddad@technion.ac.il
חוברס יהודה פרופסור חבר רמב"ם גסטרו chowers@technion.ac.il
חודר מרדכי פרופסור מן המניין טכניון מיקרוביולוגיה מולקולרית choder@tx.technion.ac.il
חורי ויסאם מרצה בכיר קליני רמב"ם כירורגית wekhoury@technion.ac.il
חזן ביביאנה מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק זיהומים chazan_b@clalit.org.il
חטיב-עטאללה יסמין מדריך קליני רמב"ם פנימית ד' jasmin.khateeb@gmail.com
חיימי מוטי מרצה קליני קופת-חולים ילדים mottiha@clalit.org.il
חכים פהד מרצה בכיר קליני רמב"ם ריאות f_hakim@rambam.health.gov.il
חלבי סלים מדריך קליני salimha@clalit.org.il
חלק מרדכי פרופסור חבר הלל יפה בחדרה יולדות mottih@hy.health.gov.il
חמאיסי איאד מרצה בכיר קליני רמב"ם גסטרו k_iyad@technion.ac.il
חמאיסי מור'יר מרצה בכיר רמב"ם פנימית m_khamaisi@technion.ac.il
חמוד שאדי מרצה קליני רמב"ם פנימית s_hamoud@rambam.health.gov.il
חסון פלג פרופסור חבר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית phasson@technion.ac.il
הרשקוביץ משה מרצה קליני רמב"ם נוירולוגיה mosheh12@technion.ac.il
ודס זהבה מרצה בכיר קליני בני-ציון אימונולוגיה zahava.vadas@b-zion.org.il
וולוסקר הרמן פרופסור מן המניין טכניון ביוכימיה hwolosker@technion.ac.il
וולפנזון חגי מרצה בכיר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית haguyw@technion.ac.il
וולפסון סיימון מרצה קליני רמב"ם מרפאת כאב s_vulfsons@rambam.health.gov.il
וולר בעז מרצה בכיר קליני בני-ציון נוירולוגיה bweller@technion.ac.il
וטרמן מתתיהו מרצה בכיר קליני רמב"ם גסטרו m_watermen@rambam.health.gov.il
וייסמן דן פרופסור חבר קליני כרמל פגים dwaisman@netvision.net.il
וינברג-דירנפלד מרתה פרופסור חבר קליני רמב"ם נשים dirnfeld_martha@clalit.org.il
וינר זאב פרופסור חבר קליני רמב"ם נשים z_weiner@rambam.health.gov.il
וינר צפנת מרצה קליני כרמל נשים wiener_zofnat@clalit.org.il
ויס אמיר מרצה קליני המרכזי בעמק נשים
ולודבסקי יבגני מרצה בכיר קליני רמב"ם פתולוגיה e_vlodavsky@rambam.health.gov.il
ורדי ליעד מדריך קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה vardi120@walla.com
ז'לודקוב סבטלנה מדריך קליני רמב"ם גסטרו svelanaz@technion.ac.il
זהר יניב מרצה רמב"ם פתולוגיה y_zohar@rambam.health.gov.il
זיגדון הדר מרצה בכיר רמב"ם פה-ולסת hadar@technion.ac.il
זיו נעם פרופסור מן המניין טכניון נוירוביולוגיה noamz@netvision.net.il
זילבר קרינה מדריך קליני הלל יפה בחדרה פנימית ד' karinazilber@gmail.com
זינה עבד-אלאוף מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה רנטגן raufzeina@gmail.com
דגן יסמין מדריך קליני הלל יפה בחדרה כירורגית jas32@walla.com
דואק אילנה פרופסור חבר קליני כרמל א.א.ג. idoweck@netvision.net.il
דואק סימון מרצה בכיר קליני רמב"ם כירורגית א' d_duek@rambam.health.gov.il
דודיוק-גד רוני מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק עור rdodiukgad@technion.ac.il
דוולצקי צבי פרופסור חבר קליני רמב"ם גריאטריה tzvidov@technion.ac.il
דורי גיא מרצה קליני המרכזי בעמק פנימית guydo@clalit.org.il
דיקשטיין יעקב מדריך קליני כרמל פנימית kobiedi02@gmail.com
דן אלדד פרופסור חבר קליני רמב"ם המטולוגיה e_dann@rambam.health.gov.il
דניאל-שפיגל אתי מרצה קליני המרכזי בעמק נשים spiegel_et@clalit.org.il
דרדיקמן דור משה מרצה בכיר טכניון נוירוביולוגיה derdik@technion.ac.il
הוכוולד אורי מרצה קליני רמב"ם פגים ori.hochwald@technion.ac.il
הופמן אהרון פרופסור חבר רמב"ם היחידה להשתלות ahofman@rambam.health.gov.il
הופמן רון מרצה בכיר קליני רמב"ם המטולוגיה r_hoffman@rambam.health.gov.il
הורוביץ נתנאל מרצה בכיר קליני רמב"ם המטולוגיה n_horowitz@rambam.health.gov.il
הלחמי שראל פרופסור חבר קליני בני-ציון אורולוגיה shalachmi@hotmail.com
הלף אליזבט מרצה בכיר קליני רמב"ם גסטרו e_half@technion.ac.il
הר-שי ירון פרופסור מן המניין קליני כרמל כירור. פלסטית yaron07@yahoo.com
הרשברג רות פרופסור חבר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית ruthersh@technion.ac.il
הרשקו אברהם פרופסור מחקר טכניון ביוכימיה hershko@technion.ac.il
הרשקו דן פרופסור חבר המרכזי בעמק כירורגית dan_he@clalit.org.il
גורנברג מיגל מרצה בכיר קליני בני-ציון רפואה גרעינית miguel.gorenberg@b-zion.org.il
גיטין-מרקובי ילנה מדריך קליני elenagi@clalit.org.il
גייר אורנה פרופסור חבר כרמל עיניים drgo@netvision.net.il
גיל זיו פרופסור חבר רמב"ם א.א.ג. gziv@technion.ac.il
גינסבורג יובל מדריך קליני רמב"ם נשים y_ginsberg@rambam.health.gov.il
גלרנטר יניב ליאת מרצה קליני בני-ציון ילדים liat.yaniv@gmail.com
גניזי יעקב מרצה בכיר קליני בני-ציון נוירולוגית ילדים genizi@neto.net.il
גספר תמר מרצה קליני כרמל רדיולוגיה הבחנתית tamar.gaspar@b-zion.org.il
גפשטין ליאור פרופסור מן המניין רמב"ם קרדיולוגיה mdlior@technion.ac.il
גרה נביל מדריך קליני שהם טיפול נמרץ נשימתי nabilgharra@gmail.oom
גרויסמן גבריאל פרופסור חבר קליני הלל יפה בחדרה פתולוגיה groisman@hy.health.gov.il
גרופר מוטי מרצה קליני רמב"ם זיהומים moti.grupper@gmail.com
גרטי-אופיר מיה מדריך קליני mayagartyofir@gmail.com
גרינוולד אילן מרצה בכיר קליני רמב"ם אורולוגיה i_gruenwald@rambam.health.gov.il
גרינשפון אלכסנדר פרופסור חבר קליני שער מנשה מנהל בי"ח agrinsh@technion.ac.il
גרלנק איין פרופסור מן המניין קליני המרכזי בעמק גסטרו ian_gr@clalit.org.il
גרמי גלי מרצה קליני galigarmi@hotmail.com
גרנובסקי ילנה מרצה בכיר רמב"ם נוירולוגיה yelenag@technion.ac.il
גרשונסקי מיכל מדריך קליני gershinsky@yahoo.com
בריס-פלדמן חגית מרצה בכיר קליני רמב"ם גנטיקה hbaris@technion.ac.il
בריסקו דניאל מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק עיניים daniel_br@clalit.org.il
ברלין שי מרצה בכיר טכניון נוירוביולוגיה shai.berlin@technion.ac.il
ברנר בנימין פרופסור מן המניין רמב"ם המטולוגיה b_brenner@rambam.health.gov.il
ברק מיכל מרצה בכיר קליני רמב"ם הרדמה m_barak@rambam.health.gov.il
ברק עמרי מרצה בכיר טכניון נוירוביולוגיה omri.barak@gmail.com
ברקוביץ דרורה מרצה בכיר קליני בני-ציון גסטרו drora.berkowitz@b-zion.org.il
בשאראת נאיל מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק פנימית bisharat_na@clalit.org.il
בשארה בשארה מרצה בכיר קליני רמב"ם כירורגית א' b_bishara@rambam.health.gov.il
גבאי רינת מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה נשים gabbayrinat@gmail.com
גבע-זטורסקי נעמה מרצה בכיר טכניון naama_gz@technion.ac.il
גבעון לימור מדריך קליני רמב"ם פסיכיאטריה limorgiv@gmail.com
גוטליב איל פרופסור מן המניין e.gottlieb@technion.ac.il
גוטמכר צבי מרצה קליני רמב"ם פה-ולסת z_gutmacher@rambam.health.gov.il
גוטפרוינד יורם פרופסור חבר טכניון נוירוביולוגיה yoramg@technion.ac.il
גולדברג יעל מרצה קליני כרמל נשים yaelgo3@clalit.org.il
גולדנברג-כהן ניצה פרופסור חבר בני-ציון עיניים ncohen1@technion.ac.il
גולדשטיין לי מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק היחידה לפרמקולוגיה קלינית goldstein_le@clalit.org.il
גולן דניאל מרצה קליני כרמל נוירולוגיה golan.daniel@gmail.com
גורלניק לודמילה מרצה בכיר קליני רמב"ם רדיולוגיה הבחנתית guralnik@technion.ac.il
בן-יוסף תמר פרופסור חבר טכניון גנטיקה וביולוגיה התפתחותית benyosef@technion.ac.il
בן-יצחק עופר פרופסור חבר קליני רמב"ם פתולוגיה ben_itzhak@rambam.health.gov.il
בן-לולו אורן מרצה קליני בני-ציון אורטופדית orenbenlulu@technion.ac.il
בן-שחר דורית פרופסור מן המניין רמב"ם פסיכיאטריה shachar@technion.ac.il
בנגל איל פרופסור חבר טכניון ביוכימיה bengal@technion.ac.il
בנהר מורן פרופסור חבר טכניון ביוכימיה benhar@technion.ac.il
בנטור ידידיה פרופסור מן המניין קליני רמב"ם מידע ברעלים d_bentur@rambam.health.gov.il
בנטור לאה פרופסור מן המניין קליני רמב"ם ריאות l_bentur@rambam.health.gov.il
בסט לאל-אנסון פרופסור חבר קליני רמב"ם כירורגית חזה laelanso@rambam.health.gov.il
בעיני אנדראוס מדריך קליני בני-ציון גסטרו andrewbeany@gmail.com
בקר אלכסנדר מרצה קליני המרכזי בעמק כירורגית alexb200@tx.technion.ac.il
בר-סלע גיל פרופסור חבר קליני רמב"ם אונקולוגיה g_barsela@rambam.health.gov.il https://ticc.technion.ac.il/members/gil-barsela/
בר-שי מרינה מדריך קליני m_bar-shai@rambam.health.gov.il
בראון איל מרצה בכיר קליני רמב"ם פנימית e_braun@rambam.health.gov.il
בראון יולנדה מרצה בכיר קליני רמב"ם ראומטולוגיה y_braun@rambam.health.gov.il
ברגמן יוסף מרצה קליני טירת הכרמל פסיכיאטריה jbergman1983@yahoo.com
ברגמן ראובן פרופסור מן המניין רמב"ם עור r_bergman@rambam.health.gov.il
ברגר גדעון מרצה קליני רמב"ם פנימית ב' gidon.berger@technion.ac.il
ברוורמן יצחק מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה א.א.ג. braverman@hy.health.gov.il
ברוכים אילן מרצה בכיר הלל יפה בחדרה אונקולוגיה ilan.bruchim@technion.ac.il
בולוטין גיל פרופסור חבר קליני רמב"ם קרדיולוגיה g_bolotin@rambam.health.gov.il
בולוס מונדר פרופסור חבר קליני רמב"ם קרדיולוגיה m_boulos@rambam.health.gov.il
בור נועם מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק אורט. ילדים noambor@yahoo.com
בורנשטיין לירון מרצה קליני רמב"ם פגים liron.bo@technion.ac.il
ביאר רפאל פרופסור מן המניין רמב"ם מנהל בי"ח rafael@technion.ac.il
בלביר-גורמן אלכסנדר פרופסור חבר קליני רמב"ם ראומטולוגיה a_balbir@rambam.health.gov.il
בלוך בועז מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק פסיכיאטריה sivanboaz@gmail.com
בלוך סיון מדריך קליני כרמל נוירולוגיה sivan.bloch@technion.ac.il
בלומן סרג'יו מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה נוירולוגיה neurology@hy.health.gov.il
בלומנטל איתן פרופסור חבר קליני רמב"ם עיניים eytan-zb@technion.ac.il
בלונדהיים אורנה מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק ילדים blondheim_o@clalit.org.il
בלוססקי רון מרצה בכיר הלל יפה בחדרה נשים tomor2304@yahoo.com
במברגר אלן מרצה בכיר קליני בני-ציון ילדים esbamberger@gmail.com
בן דוד יעל מדריך קליני המרכזי בעמק ילדים ב' gadotyael@gmail.com
בן-ארי יוסף מרצה בכיר קליני רמב"ם ילדים
בן-אריה ערן פרופסור חבר קליני כרמל רפואת המשפחה והקהילה eranben@netvision.net.il
בן-הרוש מרים פרופסור מן המניין קליני רמב"ם אונקולוגית ילדים m_benarush@rambam.health.gov.il
בן-חיון רחל מדריך קליני r_hayun@rambam.health.gov.il
בן-יוסף רחמים רמי פרופסור חבר קליני רמב"ם רנטגן r_ben-yosef@rambam.health.gov.il
איזנבוד דרור פרופסור חבר קליני רמב"ם פה-ולסת aizenbud@ortho.co.il
איזנברג אילון פרופסור מן המניין רמב"ם מרפאת כאב e_eisenberg@rambam.health.gov.il
אייזן אפרים מרצה בכיר קליני פלימן גריאטריה eaizen_il@technion.ac.il
איליביצקי ענת מרצה קליני רמב"ם רדיולוגיה הבחנתית a_ilivitzki@rambam.health.gov.il
אלון-שלו סתוית פרופסור מן המניין קליני המרכזי בעמק גנטיקה stavit_sh@clalit.org.il
אליאס גדיר מדריך קליני ghadir.ae@gmail.com
אליאס מאזן מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק פנימית ב' elias_m@clalit.org.il
אלמגור טל מדריך קליני המרכזי בעמק ילדים ב' talal2@clalit.org.il
אלפיסי ריקרדו פרופסור חבר קליני הלל יפה בחדרה כירורגית ב' alfici@hy.health.gov.il
אמודי עומרי מרצה קליני רמב"ם פה-ולסת omri.emodi@gmail.com
אנגלנדר סימון פרופסור חבר טכניון ביוכימיה simone@technion.ac.il
אנקרי סרג' פרופסור חבר טכניון מיקרוביולוגיה מולקולרית sankri@technion.ac.il
אסדי סוהיר מרצה רמב"ם נפרולוגיה suhair@technion.ac.il
אסף נורית מדריך קליני בני-ציון ילדים nurituriassaf@gmail.com
אפלבוים רון פרופסור חבר קליני רמב"ם אונקולוגיה epelbaum@rambam.health.gov.il
אפרת משה פרופסור חבר קליני כרמל ילדים mefrat@technion.ac.il
אשכנזי איתמר מרצה בכיר קליני הלל יפה בחדרה כירורגית i_ashkenazi@yahoo.com
בדארנה סמיח מרצה בכיר קליני כרמל נוירולוגיה samihba@clalit.org.il
בדר דוד פרופסור חבר קליני בני-ציון פגים david.bader@b-zion.org.il
בוטבול יונתן מרצה קליני רמב"ם ילדים yonatanbutbul@gmail.com
אבו גזאלה מאיה מדריך קליני רמב"ם רנטגן m_abugazala@rambam.health.gov.il
אבו ערישה מוחמד מדריך קליני רמב"ם פנימית ד' muhammad.abuarisha@gmail.com
אבו-חאטום אוסמה מרצה בכיר קליני המרכזי בעמק כירורגית ב' ohatoum@gmail.com
אביטל אברהם מרצה בכיר המרכזי בעמק פסיכולוגיה avital@technion.ac.il
אביטל-מגן איילת מדריך קליני המרכזי בעמק פסיכיאטריה menta27@gmail.com
אביטן-הרש אמילי מרצה רמב"ם עור emily@technion.ac.il
אברהמוב יורם פרופסור חבר קליני כרמל נשים yoramab@clalit.org.il
אברט טטיאנה מרצה קליני הלל יפה בחדרה פסיכיאטריה eberttster@technion.ac.il
אגור כהן דקלה מדריך קליני קופת-חולים רפואת המשפחה והקהילה dikla.agur@gmail.com
אגמון יורם פרופסור חבר קליני רמב"ם קרדיולוגיה agmon@rambam.health.gov.il
אדיר יוחאי פרופסור חבר קליני כרמל ריאות adir-sh@zahav.net.il
אדלר אלדד מדריך קליני המרכזי בעמק עיניים eldad.adler@technion.ac.il
אהרון-פרץ יהודית פרופסור מן המניין קליני רמב"ם נוירולוגיה jaharon@rambam.health.gov.il
אהרונהיים עמי פרופסור מן המניין טכניון ביולוגיה של התא וחקר הסרטן aronheim@technion.ac.il
אהרונסון דורון פרופסור חבר רמב"ם קרדיולוגיה d_aronson@rambam.health.gov.il
אוליבן רון מדריך קליני בני-ציון פנימית ronoliven@gmail.com
אולמן יהודה פרופסור חבר קליני רמב"ם כירור. פלסטית y_ullmann@rambam.health.gov.il
אורין אמיר פרופסור חבר טכניון ביולוגיה של התא וחקר הסרטן mdoryan@technion.ac.il
אורן אילנה פרופסור חבר קליני רמב"ם פנימית א' ioren@technion.ac.il
אידלמן מרק מרצה בכיר קליני רמב"ם אורט. ילדים marke@technion.ac.il