מסלול רגיל

בעת פתיחה בהליכים – מסמכים לשליחה ע”י המועמד עם הגשת הפניה

           פרופ’ מן המניין                 פרופ’ חבר                          מרצה בכיר                             

  

                                  מרצה                                קריטריון
V V V V  באמצעות מחולל קורות החיים CV  **
V V V V אישור העסקה (לפחות 90% ברפואה ציבורית)
V(לקלינאי בלבד) V(לקלינאי בלבד) V(לקלינאי בלבד) V(לקלינאי בלבד) תיק הוראה
V V V Research accomplishments
V V(למינוי חדש) V(למינוי חדש) V (למינוי חדש) Research plan – מחקר עתידי

ייאספו בהמשך ע”י מנהל הסגל

           פרופ’ מן המניין                 פרופ’ חבר                          מרצה בכיר                              מרצה                      קריטריון
V V V V ציוני הוראה – משאל המרצה
V V על פי דרישה דו”ח ציטוטים
4-5 4-5 3-5 3-5 סט מאמרים
8-9 8 6 5-6 לפני הוועדה: מכתבי המלצה, מצ”ב פורמט טבלת ממליצים נדרש מן המועמד

לנוחיותך – קיים קישור לכל מסמך *

לבקשת פתיחת הרשאה למילוי קו”ח באמצעות**
מחולל קורות החיים אנא שלח פנייה בציון שם מלא ותאריך הלידה למייל
medcvadmin@technion.ac.il