הזמנה ליום פתוח 27.02.20

הזמנה ליום פתוח לסטודנטים לתארים מתקדמים